Članci

govornicaU emisiji HRT-a "Govornica" emitiranoj u četvrtak 23. siječnja 2014. godine su o temi financiranja religijskih organizacija u Republici Hrvatskoj govorili Marijana Bijelić iz udruge Protagora te predsjednik Iustitije, Matija Magerl.
Emisiju možete pogledati ovdje.

Iznoseći svoje osobne poglede na temu financiranja Crkve iz državnog proračuna, gdin. Magerl potvrdio je i stavove Iustitije o tome kako raspodjela društvenog bogatstva pod prijetnjom državnog monopola sile predstavlja moralnu manu iz koje proizlaze mnogostruke opasnosti za sve organizacije civilnog društva koje se tim putem financiraju. 

Kao osnovni moralni problem gdin. Magerl postavio je sljedeće pitanje:
"je li u redu prisiliti nekoga, pod prijetnjom vatrenim oružjem, da plaća za nešto što je drugome bitno?" te dodao kako iz te ideje prisile proizlaze i svi drugi društveni problemi.

Ovdje je poglavito istaknuo problem gubitka neovisnosti Crkve, ali i svih ostalih organizacija civilnog društva koje se financiraju novcem poreznih obveznika, poput udruga ili javne televizije. One su, naime, zbog prirode takvog načina financiranja, primorane baviti se politikom i političkim pitanjima te se često zloupotrebljavaju kao sredstvo u političkoj utakmici. S tim u vezi, vjernici bi se trebali zapitati čini li doista državni novac Crkvu jačom ili je zapravo slabi, budući da Crkva danas ne posluje neovisno, podložna je državnoj reviziji, a sve njene društvene poruke i aktivnosti podložne su kritici cjelokupne javnosti koja je financira, čime Crkva vrlo lako gubi svoju pravu duhovnu poruku i bit.

Kada bi Crkva odbacila ideju da se njene aktivnosti financiraju novcem koji prikuplja politika te kada bi se financirala isključivo dobrovoljnim prilozima vjernika, ona bi imala i veći interes baviti se upravo svojim vjernicima i njihovim duhovnim potrebama te bi, što je još važnije, mogla ostati na duhovnim porukama utemeljnim na Svetom Pismu, bez da se upliće u politiku i postaje sredstvo političkih igrica.

Kao primjere alternativa postojećem hrvatskom sustavu financiranja religijskih zajednica, koji je po svojoj dalekosežnosti više iznimka nego pravilo, gdin. Magerl naveo je njemački sustav crkvenog poreza te mađarski sustav svojevrsnih poreznih olakšica odnosno alociranja dijela poreznih davanja svakog pojedinog građanina za vjersku zajednicu ili drugu organizaciju civilnog društva po vlastitom izboru.

Kako bi došlo do bilo kakvih promjena, ključno je da sami vjernici shvate koliko je trenutni sustav štetan za njihovu duhovnost te duhovnost zajednice i koliko njihovu religijsku organizaciju čini ovisnom o dnevnoj politici u svakom pogledu, a da bi došli do te spoznaje, moraju si postaviti ključno pitanje:

Je li moralno i sa Svetim Pismom konzistentno da kršćanin, koji ne bi trebao činiti drugima što sam ne želi da mu se čini, koristi novac prikupljen, posredstvom državne prisile, za svoju zajednicu?

Video: