Transkript

Danas želim govoriti o tome koja je ispravna uloga države. Što bi države trebale raditi, a što ne? Svi klasični liberali slažu se da država treba biti ograničena, ali ne slažu se kako doći do tog zaključka. I na te se razlike sada želim osvrnuti. Moj cilj nije zastupati neku od tih pozicija. U svakom slučaju, imam svoj stav o tim pitanjima, međutim tome želim pristupiti s određenim stupnjem intelektualnog uvažavanja.

Obično kažem da znam kako su neke stvari u koje vjerujem pogrešne, samo ne znam koje. Pa kako otkriti koje od mojih ideja nisu ispravne? To mogu učiniti samo tako da ih artikuliram i prezentiram što je jasnije moguće te da se, slušajući neslaganja drugih u pojedinim pitanjima, tako pomalo približavam istini. I stoga i vas želim ohrabriti da učinite isto. Proučite ove različite ideje, razmislite o njima i dođite do vlastitih zaključaka o tome s kojima se od njih slažete, a s kojima ne.

Ovome želim pristupiti postavljajući tri glavna pitanja koja bi si svatko koga zanima uloga države u društvu trebao postaviti.

Prvo pitanje je: kako možemo odlučiti koja bi uloga države trebala biti? Kojom metodologijom ili filozofijom određujemo kako ćemo odgovoriti na ovo pitanje?

Drugo: zašto bi država trebala biti ograničena? Osim ako ste totalitarist, tj. netko tko smatra da bi država trebala kontrolirati svaki aspekt vašeg života, vjerujete da država treba biti ograničena. Pitanje je onda: Zašto mislite da bi trebala biti ograničena? Treba li je ograničiti zbog posljedica državnih aktivnosti ili bi je trebalo ograničiti jer ljudi imaju prirodna prava koja država ne bi trebala kršiti?

I treće je pitanje: što je legitimna uloga države? Što bi država trebala raditi, a što ne?

Postavit ću ta tri pitanja u vezi s pet različitih škola mišljenja. Sve su klasično liberalne, sve vjeruju da je sloboda najvažnija politička vrijednost, ali se razilaze u ova tri osnovna pitanja.